#Nekonečná hodnota UČITEĽA

Zatiaľ ste spolu darovali
2 585
Potrebujeme
10 600

Cieľom nášho projektu je poukázať na #nekonečnú hodnotu každého UČITEĽA,
ktorý je pre svojich žiakov sprievodcom, aby ich previedol nielen cestou vedomostí a poznania, ale aby dokázali spoznať svoje životné aj profesijné povolanie.

Avšak, aby každý jeden pedagóg dokázal plniť túto zodpovednú úlohu, stáva sa taktiež neustálym študentom a je zodpovedný za svoj rozvoj. Našim cieľom je prinášať pre pedagógov piaristických škôl, v rámci projektu #nová_piaristická_škola, možnosť pracovať na svojom osobnostnom i profesijnom rozvoji. Aby sme mohli zabezpečiť vzdelávanie pre čo najväčší počet pedagógov snažíme sa nájsť dostatok finančných prostriedkov.

Aj vašou finančnou podporou môžete vyjadriť #nekonečnú hodnotu učiteľa a pomôcť nám skvalitniť vzdelávanie učiteľov na piaristických školách.

🎓 Aktuálne zapájame našich pedagógov do mentoringovo - koučingového programu zameraného na budovanie kultúry rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory. Výsledkom vzdelávania učiteľov bude zvýšenie kvality vzdelávania na našich školách, zlepšenie klímy na školách,  zvýšenie aktivít a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín zo strany učiteľov i žiakov...

Na čo využijeme vašu podporu?
🎓 za 5 € mesačne zabezpečíme skvalitnenie prostredia jedného žiaka na škole;
🎓 za 10 € zabezpečíme mesiac vzdelávania pre jedného učiteľa;
🎓 za 60 € zabezpečíme polročný rozvoj pre jedného pedagóga;
🎓 za 120 € zabezpečíme ročný kurz vzdelávania pre jedného pedagóga...

Dopomôžte nám k oceneniu #nekonečnej hodnoty každého pedagóga.

ĎAKUJEME

Každoročne pripravujeme pre našich učiteľov sympózium s názvom KALAZANSKÉ FÓRUM.
Ide o podujatie, kde si učitelia vymenia svoje skúsenosti, oboznámia sa s novými metódami, prežijú spoločný čas a oslávia patróna našich škôl.
Atmosféru Kalazanského fóra 2021 si môžete pozrieť v priloženom videu.