Pomôžme mladým meniť ich školy k lepšiemu

Zatiaľ ste spolu darovali
390
Potrebujeme
1 500

Reflektujeme na potreby mladých, ktorým nechýba kreativita a nápady. Prostredníctvom rozvojových programov a zážitkového učenia chceme podporiť individuálny potenciál a zároveň tímovú spoluprácu študentov piaristických škôl


Prečo to robíme?
🎓 Chceme dať príležitosť žiakom piaristických škôl vytvoriť projekty, ktorým by prispeli k zlepšeniu študijného prostredia na škole.
🎓 Mladí majú mnoho nápadov, ale častokrát im chýba priestor na ich realizáciu. Týmto projektom ich chceme pozvať do procesu budovania "novej piaristickej školy".

Pomôžte nám dať mladým žiakom a študentom príležitosť premieňať naše školstvo.

Na čo využijeme vašu podporu?
🔶Ak dosiahneme míľnik 600€ poskytneme každej piaristickej škole financie na realizáciu študentských projektov 200€.
🔶 Pri vyzbieraní 900€ poskytneme študentom na ich projekty po 300€.
🔶 Ak dosiahneme cieľovú sumu 1500€ zvýšime počet podporených projektov na školách.

🤝 Súčasťou práce so študentami bude aj vzdelávanie v projektovom riadení, komunikácii a tímovej spolupráci.

V prípade prekročenia vyzbieranej sumy, prerozdelíme všetky finančné prostriedky medzi prihlásené študentské projekty.

ĎAKUJEME