Nadačný fond HANÁK

Denný piaristický letný tábor 2021Veľmi sa tešíme na každého jedného odvážlivca, ktorý sa s nami vydá na týždenné dobrodružstvo plné zábavy.
S piaristami z Prievidze máme aj tento rok pripravený denný letný tábor pre malých aj veľkých a naši dobrovoľníci s pátrom Jánom Hríbom už kujú pikle, ako deťom vynahradiť všetko zameškané počas pandémie.

Pomôžete nám?
Ako každý rok, tak aj tento slúžime ako dobrovoľníci bez nároku na honorár, okrem toho sa snažíme každému vytvoriť rovnocenné podmienky, aby nebol o nič ukrátený. Vyzbieranú podporu teda používame na občerstvenie, dopravu na celodenných výletoch a nákup pomôcok a vybavenia.


Poďte do toho s nami a zapojte sa do tohtoročného tábora aj vy!


Ďakujeme za akúkoľvek pomoc a modlitby.

Vaši dobrovoľníci---
Nadačný fond HANÁK  bol založený v roku 2020 za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy. Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

ĎAKUJEME, že aj touto cestou nám pomáhate pomáhať!

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Piaristická nadácia