Nadačný fond De Fontibus Salvatoris

Ďakujeme za ochotu podporiť nadačný fond De Fontibus Salvatoris a dopomôcť tak k podpore verejnoprospešných aktivít Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.